TUKEVA-malli

TUKEVA-malli on tarkoitettu kaikille kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, oppisopimuskoulutuksessa, palkkatukityössä tai työssäoppimisjaksolla (ammattiin opiskelu) oleville vihtiläisille henkilöille. TUKEVA-malli tarjoaa säännöllisen tuen koko työllistämistoimenpiteen ajan (ns. rinnalla kulkeminen).

Tavoitteena on, että esimerkiksi palkkatukityön päätyttyä henkilöllä olisi käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä haasteista, työnhakuasiakirjat laadittu (CV), osaamista työhön tai koulutukseen hakeutumiseen sekä selkeä jatkosuunnitelma.

Tukeva-malli toteutetaan yksilöohjauksena, jokaisen omien henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Yksilöohjauksen lisäksi on mahdollisuus osallistua TUKEVA-ryhmiin. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa torstaisin klo 14.00 eri aiheiden äärellä.

Lisätietoja antavat:

tiina.varis@viadia.fi p. 050 549 1935

minna.hakala@viadia.fi p. 050 549 1953

Materiaalit voit ladata täältä