Yhteisönurkka hanke

Hankkeen toiminnan aloitus on viivästynyt. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Iltapäivätoiminta aloitetaan syksyllä 2023 ViaDia Senioritalon tiloissa sekä Nummelan torikeskuksella.

ViaDia ry sai avustuksen lapsiväestöön kohdistuvan osallisuuden tuen kehittämiseksi Rauman, Karttulan ja Vihdin alueilla. Hanke tavoittaa alakouluikäisiä, erityisesti niitä lapsia, joita kuntien järjestämä iltapäivätoiminta ei tavoita. 

Hankkeessa järjestetään osallistavaa ja yhdenvertaista toimintaa paikallisten ViaDia yhdistysten kautta yhteistyössä koulujen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tarjotaan turvallista läsnäoloa, harrastustoimintaa ja ylisukupolvisia kohtaamisia sekä yhteisöllisyyttä lasten tueksi iltapäiviin ja lomaajoille.

Toiminnassa osallistetaan yhteisötoimintaan perheitä, erityisesti vähemmistökulttuurien edustajia, monimuotoisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä perheyhteyden tukemiseksi.

Hankkeessa mallinnetaan em. paikkakunnilla syntyviä hyviä käytäntöjä muiden ViaDiapaikallisyhdistysten ym. kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, jotta lasten näkökulma vahvistuisi niiden toiminnassa.

Hanketyöntekijänä toimii Vihdissä Rosa Maaninka. Iltapäivätoiminta aloitetaan syksyllä 2023 ViaDia Senioritalon tiloissa sekä Nummelan torikeskuksella.

Yhteystiedot:

Rosa Maaninka
p. 050 4777 435
rosa.maaninka@viadia.fi

Suvi Eriksson
hankekoordinaattori
p. 050 3453 955
suvi.eriksson@viadia.fi